Paribu yasal mı?

Paribu Teknoloji Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde kurulmuş bir anonim şirkettir. Tüm mevzuatlara tam riayet ile hareket eden Paribu elde ettiği kazancı da vergi mevzuatlarına uygun olarak faturalandırmakta ve vergilerini ödemektedir.

Av. Mehmet Türkarslan
Paribu Hukuk Müşaviri

Kripto paralara ilginin dünya çapında artmasıyla birlikte, kripto paraların güvenli zeminlerde alınıp satılmasına imkân sağlayan kripto para işlem platformlarına da ilgi artmış ancak bu ilgi beraberinde birçok soruyu da getirmiştir. Son dönemlerde sıklıkla duyulan en popüler soru “Kripto para işlem platformları yasal mı?” sorusudur.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıklar ya da dijital varlıklar blokzincir teknolojisine dayanmaktadır. Dolayısıyla ortada fiziken bir “para” basımı bulunmamaktadır. Blokzincir teknolojisine dayanan bir yazılım kişiler arasında transfer edilmekte ve bu transferin değeri de arz ve talebe göre kendiliğinden belirlenmektedir zira blokzincir teknolojisi kişilere güven vermektedir. Transfer edilebilen bu yazılımlar alınıp satılabilir olduğundan ortada bir değer de doğmakta, bu sebeple bu yazılımlar “para” olarak adlandırılmaktadır.

“Kripto para” kelimesinin İngilizceden birebir çevrilmesi ve bunun da ilginç şekilde doğru kabul edilmesi kavramın karışmasına yardımcı olmaktadır. “Currency” kelimesi Türkçe’ye “para” olarak çevrilmekteyse de esasen burada “değer” anlamında kullanılmaktadır; “cryptocurrency” kelimesi de “kripto değer” olarak anlaşılmalıdır.

Kavramı “kripto değer” olarak kabul ettiğimiz durumda “yasallık” kavramı da daha sağlam temellere oturacaktır. Zira genel olarak kabul gördüğü üzere “para”, devletçe bastırılan, mal ve hizmet satın alma gücü olan ve herkes tarafından kabul gören bir mübadele (değişim) aracıdır.

Bu noktada bir karıştırma nedeni de “elektronik para” kavramıdır. 6493 sayılı yasada düzenlenen elektronik para kavramı kripto değerlerle karıştırılmakta, bu karışıklık sebebiyle de bir lisanslama beklentisi doğmaktadır. Oysa elektronik para, kripto değerlerden tamamen bağımsız bir kavram olup dikkat edilirse yine “devlet tarafından” çıkarılmakta ve bu sebeple de “para” olarak adlandırılmaktadır.

Kripto değer alım/satım platformlarına yönelik ülkemizde ve dünyanın çok büyük bölümünde herhangi bir özel regülasyon (düzenleme) mevcut değildir. Kripto değerlerin kullanım alanlarının hızla genişlemesi nedeniyle regülasyon çalışmaları devam etmekle birlikte Türkiye’de mevcutta bir regülasyon ve dolayısıyla lisans bulunmamaktadır.

Bu şekilde kripto değer alım satım platformlarına yönelik açıklamadan sonra Paribu özelinde kripto değer alım satım platformlarının yasal olup olmadığının cevabı netleşmektedir.

Paribu Teknoloji Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde kurulmuş bir anonim şirket olup, şirket ana sözleşmesinde yer alan “internette pazar yeri oluşturma” amacı doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Kripto değer alım satım platformları özelinde bir hukuki düzenlemenin ya da lisans prosedürünün bulunmaması bu şirketlerin hiçbir yasaya tabi olmadıkları anlamına gelmemektedir. Paribu Teknoloji AŞ, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun başta olmak üzere tüm mevzuatlara tabi olup bu mevzuatlara tam riayet ile hareket etmekte ve elde ettiği kazancı da Türk Vergi Kanunu’na uygun olarak faturalandırarak vergilerini ödemekte, bu şekilde katma değer yaratmaktadır.

Dolayısıyla Paribu Teknoloji AŞ, mevzuatlarımıza tam uyumlu, yasal bir şirket ve platformdur. Paribu Teknoloji AŞ, bu platformlara yönelik hukuki düzenleme yapılabilmesi için de çalışmalar yapmakta, dünyadaki regülasyon çalışmalarını yakından takip etmekte ve çalışmalarını öncü ülkelerdeki regülasyonlara uygun şekilde sürdürmektedir.

STASIS’in hazırladığı ve Paribu’nun Türkçeye kazandırdığı, 15 ülkedeki regülasyon çalışmalarını içeren “Dijital Varlık Regülasyonu” adlı çalışmaya bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

Bu içerik en son 26 Ekim 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Paribu

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu.

 

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN