Paribu, Türkiye’nin en kapsamlı kripto para araştırma raporunu açıkladı

Paribu, Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ekosistemde kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu, öte yandan kullanıcı memnuniyetinin giderek arttığını gösteriyor.

Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nın sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Online yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 0,7. Sonuç, bugüne kadar Türkiye’de kripto para kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan rakamların gerçekten uzak olduğunu gösterdi.

Araştırma ayrıca kripto paraların üretiminde blokzincir teknolojisinin kullanıldığını bilmeyenlerin oranının yüzde 96,8 olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma, kripto parayla işlem yapanların yüzde 72,7’sinin ise işlem deneyimden memnun kaldığını aktarıyor. Kullanıcıların memnuniyetinde işlem kolaylığı etkili olurken, elde edilen kazanç da kullanıcı memnuniyetindeki diğer önemli etkenler arasında yer alıyor.

Sonuçlar, kripto paraların merkeziyetsiz yapısının kullanıcılar için bir motivasyon olduğunu gösterirken yeni neslin kripto paraya hızla adapte olduğunu yansıtıyor.

“Ekosistemle tanışmayı bekleyen ciddi bir kitle var”

Ekosisteme dair bu kapsamda bir araştırmanın ilk kez yapıldığını vurgulayan Paribu CEO’su Yasin Oral, “Türkiye’de bugüne kadar kripto para algısı ve kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Ancak bizim gözlem ve verilerimizle bu çalışmaların sonuçlarının eşleşmediğini gördük. Bu farklılıkların yarattığı şüpheleri giderebilmek için yerli bir araştırma şirketiyle, doğru araştırma yöntemleriyle bir araştırma yaptırmak istedik. Akademetre’yle yaptığımız iş birliği sonucunda en kapsamlı araştırma ve doğru veriler ortaya çıktı” dedi.

Türkiye’de kripto para kullanımının halihazırda düşük olduğunu ifade eden Oral, “Ekosistemle tanışmayı bekleyen ciddi bir kitle var. Türkiye’nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu kripto paranın avantajlarıyla tanıştıkça kullanıcı sayısı artacaktır. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranının yüksek olması da bunun göstergesi” ifadelerini kullandı.

12 ilde gerçekleşen araştırma için kripto para ya da Bitcoin’i duyan 1000 kişiye ulaşıncaya kadar 6253 kişiyle görüştüklerini belirten Akademetre Kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin,Türkiye’nin en kapsamlı kripto para araştırma raporunu pandemi sürecinde tüm sağlık tedbirlerini alarak, kalitatif ve kantitatif araştırmalar yürüterek tamamladık. Türkiye’deki kripto para bilinirliği, algısı, yatırım aracı olarak görülme eğiliminin yanı sıra kripto paraya dair beklentileri, motivasyonları ve bariyerleri ortaya çıkardık” dedi.

Dikkat çeken sonuçlar

Araştırmada ortaya çıkan diğer bulgular şu şekilde sıralanıyor:

 • Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü kripto paraya güveniyor.
 • En çok işlem yapanlar Y Kuşağı’nın temsilcileri (yüzde 68,7).
 • Eğitim seviyesi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Kripto para ile işlem yapanların yüzde 87,3’ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.
 • Kripto para ile işlem yapanların yüzde 75,3’ü ücretli çalışanlardan oluşuyor.
 • Kripto parayı duyanlar arasında erkek ve kadınların oranı çok yakınken, işlem yapan her 5 kişiden 1’i kadın.
 • Kripto para bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kripto paranın hangi amaçla kullanıldığı yönündeki soruya verilen çoklu yanıtlarda oranlar şöyle:
  • Yatırım (yüzde 58,4)
  • Al-sat işlemleri (yüzde 57,7)
  • Para transferi (yüzde 29,9)
 • Kullanıcılar teknolojiye dayalı olduğu için kripto parayı tercih ederken (yüzde 48,3), bunu “merak” (yüzde 47) ve “yüksek getiri beklentisi” (yüzde 24) takip ediyor.
 • Kripto para bilgi kaynağı tercihinde internet araştırması (yüzde 33,3) ve sosyal medya (yüzde 17,7) ilk iki sırada yer alıyor.

Paribu, Türkiye'nin en kapsamlı kripto para araştırma raporunu açıkladı - ParibuLog

Araştırma Hakkında

“Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması” Türkiye evrenini temsil etme gücüne sahip bir örneklem ve yöntem üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye’de 18 yaş altı nüfus yaklaşık 23 milyon, emekli sayısı 13 milyon, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da ancak karşılayanların sayısı ise yaklaşık 19 milyondur. Öte yandan kredi kartı borçlu sayısı 32 milyon, bedensel ve zihinsel engelli yurttaşların sayısı ise yaklaşık 6 milyondur. Türkiye’de 18 yaş üzeri tasarruf yapma oranı yaklaşık yüzde 15’tir. Yani tasarruf yapan, tasarrufunu mevduat ve diğer yatırım araçlarında değerlendirenlerle birlikte yastık altında tutanların toplamı 8 milyon 850 bin kişidir.

Tüm bunlar ve başka makro faktörler de göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de kripto para kullanımıyla ilgili veriler, Türkiye’nin sosyoekonomik göstergeleri ve yapılan tasarruf araştırmaları ile paralel niteliktedir.

 • Araştırma, Türkiye’yi temsilen İBBS Düzey-1 kapsamında 12 ilde, kent merkezlerinde gerçekleştirildi.
 • Araştırmanın ilk aşamasında, kripto parayı/Bitcoin’i duyan 1000 kişiye ulaşıncaya kadar tarama çalışması yapıldı. Türkiye’de kripto para/Bitcoin’i duyan 1000 kişiyi bulana dek toplam 6253 kişiyle görüşüldü.
 • Tarama çalışması sonucunda kripto parayı/Bitcoin’i duyan 18 yaş ve üzeri A, B, C1, C2, D sosyoekonomik statüde %95 güven düzeyinde ±3,0 hata payına göre 1000 kişiyle görüşüldü. 1000 kişi içerisinde kripto para/Bitcoin kullanan kişiler rassal biçimde belirlendi.
 • Araştırmanın ikinci aşamasında, kripto para/Bitcoin ile işlem yapan kişiler üzerinde yapılacak analizlerin istatistiki yeterlilik arz etmesi için kripto para/Bitcoin ile işlem yapan kişilerin örneklemi 44 kişiden 300’e tamamlandı.
 • 300 örneklem, %95 güven düzeyi ±5,0 hata payına karşılık gelmektedir.
 • Kalitatif araştırma 3 fokus grupla yapılmıştır.
 • Kripto para ile işlem yapma durumu, işlem yapma miktarından bağımsızdır.

Raporu indirmek için tıklayın.

Bu içerik en son 26 Ekim 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Paribu

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu.

 

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN