Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır);

Bir tarafta www.paribu.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan, Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sapphire Sitesi No.1/1/Z1 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim PARİBU TEKNOLOJİ A.Ş. (bundan sonra “PARİBU” olarak anılacaktır) ile www.paribu.com veya Paribu tarafından resmi olarak ilan edilen mobil uygulamalarına (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartları kabul ederek Kullanıcı olan kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

PARİBU ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılmışlardır.

 

2. TANIMLAR

Paribu : PARİBU TEKNOLOJİ A.Ş.’yi ifade eder.

Kullanıcı : www.paribu.com sayfasında yer alan Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesini, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Kullanıcı” sıfatını kazanan kişileri ifade eder.

Kripto Para : Dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, blok zincir teknolojisine dayanan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği, dijital bir para birimidir.

Kripto Para Cüzdanı : Kripto para adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto para, bu adresler arasında transfer edilebilir. Bu kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

Platform : www.paribu.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Paribu’ya ait Android işletim sistemi ile IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

Kişisel Verilerin

İşlenmesi ve Korunması

Politikası : Kullanıcılar’ın Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, PARİBU tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere PARİBU’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.paribu.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder. 

Hesap Bilgileri Sayfası  : Kullanıcı’nın Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Kullanıcı’ya ait telefon numarası ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler : Kullanıcılar’ın işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla PARİBU tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Ziyaretçi : www.paribu.com sayfasını, Kullanıcı olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

 

3. AMAÇ

İşbu sözleşme KULLANICI'nın PARİBU’nun sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin PARİBU ve KULLANICI arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

4. BAŞLANGIÇ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Platform’a üye olurken işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini ve her maddeyi ayrı ayrı okuyarak, her maddede ayrı ayrı mutabık kaldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Platform’da bulunan işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun PARİBU tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı'ya bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Kullanıcının sözleşmeleri imzalayarak hesabını aktif hale getirmesi kripto para aktarımlarından ve Türk Lirası gönderimlerinden anında faydalanması anlamına gelmemektedir. PARİBU, kullanıcılarının hesaplarını kullanmasına dair bazı politikalar belirleyebilir ve bu politikaları her zaman önceden bilgi vermeksizin güncelleyebilir. Bu kapsamda, kullanıcı, sözleşmeleri elektronik ortamda imzalayıp hesabını aktif hale getirdikten sonra Türk Lirası yatırım ve çekim işlemlerini yapmaya başlayabilir ancak kripto para çekimi yapabilmek için 48 saat beklemek zorundadır. Kullanıcıların hesabında Türk Lirası yatırma işlemleri sonrasında güvenlik amaçlı olarak süreli/süresiz kripto para gönderme işlemlerinde kısıtlama yapılmaktadır. Bu durumda kullanıcı dilerse [email protected] adresi üzerinden talep oluşturabilir ve Paribu tarafından talep edilen bilgi, belge ve görselleri iletmek zorundadır. İletilen bilgi, belge ve görsellerde kontrol sağlandıktan sonra kullanıcının kripto para transfer işlemlerine 48 saatlik süre beklenmeksizin izin verilebilir. Tüm hesap kullanımlarına dair detaylı bilgi için linki ziyaret ediniz. Hesap kullanımına dair tüm bildirimler bu link üzerinden ilan edilecektir.

5.2. Gerçek kişi olan kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türk yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi olan kullanıcı adına hesap oluşturan gerçek kişi, temsil ettiği tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkilisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya ve/veya temsil ettiği tüzel kişiliğe aittir. Kullanıcı, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’nın, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

PARİBU, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan PARİBU sorumlu olmayacaktır.

5.3. Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran PARİBU TEKNOLOJİ A.Ş.’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir) PARİBU, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. PARİBU, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

5.4. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından ya da 3. kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden kullanıcı sorumludur. Diğer taraftan, PARİBU’ya ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple kullanıcının hesaplarında veya PARİBU’nun sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da PARİBU’nun sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için PARİBU’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun kullandıramaz. Ancak kullanıcının ya da temsilcisinin, usulüne uygun olarak Noter makamı tarafından düzenlenen ve PARİBU’da bulunan hesabını kullandırtmaya dair yetkileri açıkça içeren özel yetkili bir vekaletnameyi PARİBU’ya ibraz etmeleri şartıyla vekaletname ile kendisini temsil eden kişinin, kullanıcının hesabını tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ait olmak üzere kullanmasına PARİBU tarafından izin verilebilir. Burada Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde PARİBU, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı veya vekaletname ile kullanımına izin verilen kişi sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de bu kişilere aittir. PARİBU’nun bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul eder.

5.6. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.  Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. PARİBU, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

5.7. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, Platform’u sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, PARİBU’nun aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle PARİBU’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve PARİBU’yu bu sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.8. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı'nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.9. Kullanıcı, başta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan PARİBU sorumlu tutulamaz.

5.10. PARİBU, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.11. PARİBU tarafından Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için bazı bilgi/belgeler talep edilebilecektir. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alım-satım işlemleri ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı’lar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı’lara iletebilecektir.

5.12. Kullanıcı, Paribu tarafından talep edilen kimlik vs. bilgilerini talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve sair bilgilerinin talep edilmesine rağmen belgelenmemesi halinde, PARİBU kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme hakkına haizdir.

5.13. Kullanıcı, Platform’da alışverişi yapılan kripto paralara ait elektronik cüzdanlarına yaptığı aktarımlardan kendisi mesuldür. Bir kripto paranın kullanıcıya ait ancak farklı bir kripto para cüzdanına aktarımı halinde (örneğin BTC cüzdan adresine USDT adlı coini göndermesi) bu transfer nedeniyle PARİBU sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan kullanıcıya aittir. Kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de kullanıcıya aittir. Yine kullanıcı tarafından PARİBU’da bulunmayan ve/veya desteklenmeyen bir ağ üzerinden yapılan aktarımlar ile PARİBU’da ilan edilmeyen, listelenmeyen kripto paraların PARİBU adreslerine hatalı gönderimlerinde oluşacak tüm zararlardan sorumluluk kullanıcıya aittir. Örnekseme yöntemiyle burada sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcılara izafe edilecek hatalı aktarımların kurtarılması için PARİBU’dan herhangi bir talepte bulunulması halinde PARİBU’nun bu talepleri yerine getirme mükellefiyeti olmamakla birlikte bu taleplerin karşılanması için kullanıcıdan bir bedel talep edilebilir. Bu talep her işlem özelinde farklılık göstereceğinden kullanıcıdan gelecek talep üzerine kullanıcıya bedel bildirilir ve kullanıcı tarafından yazılı ortamda kabul edildiği taktirde yerine getirilmeye çalışılır ancak bu durumda dahi kurtarımın yapılamayacağı kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Kullanıcı tüm bu durumlar için PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Kullanıcının, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının Platform’u kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

5.15. Kullanıcı'nın Hesap Bilgileri Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Platform’da güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca PARİBU Platform’unda kullanmalıdır. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16. PARİBU’ya ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen kullanıcının hesaplarında veya PARİBU’nun sistemlerindeki siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da PARİBU’nun sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için PARİBU’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. PARİBU, internet Platform’unda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İşlemlerin teknik hatalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde PARİBU, Platform’u ve kullanılan sistemleri düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı PARİBU sorumlu tutulamaz ve herhangi bir ad altında herhangi bir hak talep edilemez. İptal ve/veya geri alma halinde ilgili Kullanıcı hesapları dondurulabilir, şayet bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilecektir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde PARİBU her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

5.18. Kullanıcı tarafından PARİBU ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan PARİBU sorumlu değildir.

5.19. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

5.19.1 Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

5.19.2 Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

5.19.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Şartları Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

5.19.4 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

5.19.5 Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

5.19.6 Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, PARİBU’nun önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

5.20. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri PARİBU’ya maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.21. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; PARİBU’nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.22. PARİBU, kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda PARİBU, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapmaktadır. PARİBU, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. PARİBU tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın kullanıcıya ait hesabın yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilmesi ve PARİBU servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.15) hükümleri geçerli olacaktır. Kullanıcı bu hususlarda PARİBU’yu ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.23. Platform üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı PARİBU tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt eder.

5.24.PARİBU, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde PARİBU, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

5.25. PARİBU, kullanıcı tarafından PARİBU’nun belirlediği kurallara [İşlemlerle ile ilgili kurallar için lütfen linkten detaylı bilgi alınız.] ve yazılımsal alt yapıya uygun olarak yapılan para gönderimi ve kripto para gönderimi işlemlerinde teknik arızalar, ön görülemeyen haller ve bunlarla sınırlı olmayan haller dışında çekme ve yatırma işlemlerini kullanıcı tarafından sisteme emir girildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde başlatır. PARİBU hiçbir kullanıcısına emir verildiği anda kripto para çekim ya da yatırma taahhüdünde bulunmamaktadır. Ancak;

5.25.1.Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden ya da yoğunluktan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan PARİBU sorumlu olmayacaktır.

5.25.2.Kripto para yatırma ve/veya gönderme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan PARİBU sorumlu olmayacaktır.

5.26. PARİBU, Platform üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan PARİBU mesul olmayacaktır. Ancak PARİBU yaptığı değişiklikleri www.paribu.com internet Platform’unda bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

5.27. PARİBU, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de PARİBU tarafından kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan kripto para göndermeleri için kullanıcılara kripto para adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek PARİBU’dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan PARİBU sorumlu değildir. PARİBU adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle bu korsan sitelere üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden PARİBU sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. Aracı pozisyonunda olan PARİBU’nun arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Platform kullanıcılarının iş emirlerinin, havale/eft taleplerinin (5.25) hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan PARİBU sorumlu tutulamaz

5.29. PARİBU, benzer kripto para alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet Platform’unun veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı PARİBU’yu sorumlu tutamazlar.

5.30. PARİBU, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

5.31. PARİBU, kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. PARİBU bu değerlendirmeyi durumsal olarak belirlemekte olup kullanıcının risk değerlendirmesine göre yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir. PARİBU’nun bu yetkilerini kullanması nedeniyle kullanıcı tarafından PARİBU’ya karşı her hangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı peşinen bu haklarından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

5.32. PARİBU tarafından işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. PARİBU, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.

5.33. PARİBU’ya ait internet Platform’u bir alış satış platformudur. Platform üzerinden kullanıcılar birbirlerine PARİBU’da yer alan kripto para alış-satışı yaparlar. Platform, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle Platform’da oluşan değerleri PARİBU belirlemez. Değerler arz talep ilişkisine göre belirlenir.

5.34. PARİBU, hizmetlerle ilgili ücretlerini Platform’un destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.paribu.com/destek adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

5.35. PARİBU, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. PARİBU, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler Platform’da ilan edilecektir.

 

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

PARİBU, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK'ya (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tabidir. PARİBU, www.paribu.com Platform’undan erişilebilecek Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, yurtiçine ve yurtdışına iletir ve işler. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, bağlantıdan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na erişebilir ve [email protected] adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, PARİBU üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Kullanıcı olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

 

6.2. Gizlilik:

6.2.1. PARİBU, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. PARİBU, kullanıcıya ait kişisel bilgileri, yasal mercilerle paylaşabilecektir ancak kullanıcının açık rızası ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu kanunun tüm mevzuatına uygun bir şekilde işleme ve paylaşma yetkisine sahiptir

6.2.2. PARİBU;

Gizli Bilgi’yi uygun şekilde almayı ve büyük bir gizlilik içinde korumayı,

Gizli Bilgi’yi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç için kullanmayacağını,

Gizli Bilgi’yi yasal yükümlülükler hali hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini

Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını, taahhüt etmektedir.

6.2.3. PARİBU;

Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği ve yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma, soruşturma veya kovuşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

Kullanıcı’ların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,

Kullanıcı’larıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“PARİBU” markası ve logosu, “PARİBU” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak PARİBU tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, PARİBU’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda PARİBU’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya PARİBU’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, PARİBU’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

8.1. Kullanıcı, bitcoin ve diğer tüm kripto paralar ile ilgili yetkili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

8.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ya da başka bir kişiye kullandırtılması durumunda kullanıcı işbu sözleşme uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. PARİBU tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle PARİBU, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

8.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde PARİBU, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve PARİBU’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

8.4. İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, PARİBU adı ve/veya logosunu kullanarak PARİBU adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, PARİBU, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde PARİBU, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. PARİBU, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına haizdir. Paribu, adli ve/veya idari makamlardan gelecek el koyma (bloke) talepleri nedeniyle ve bu makamlardan bankalara gelecek talepler neticesinde bankaların bildirimi üzerine kullanıcının hesabındaki malvarlığına el koyma(bloke) işlemi uygulayabilir. PARİBU tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, PARİBU’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

8.6. PARİBU, e-mail destek hattı ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. PARİBU tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, PARİBU’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

8.7. PARİBU tarafından kullanıcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto para gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde PARİBU tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, PARİBU tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta PARİBU’yu gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. PARİBU, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

8.8. Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin PARİBU tarafından tespit edilmesine karşın, PARİBU tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan PARİBU tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı PARİBU’nun tüm hakları saklıdır.

 

9. MÜŞTERİNİN PARİBU VARLIKLARI

İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin ya da maddelerin kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, PARİBU, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Ancak bu hakların PARİBU tarafından kullanılması halinde dahi kullanıcının PARİBU nezdindeki varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının PARİBU nezdindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde derhal kullanıcıya iade edilir. Kullanıcı, Dijital Cüzdanı ile ilişkili olan dijital para birimini, Hesabın devre dışı bırakılması, iptal edilmesi veya sona erdirilmesinden sonraki doksan (90) gün boyunca transfer etme hakkına sahiptir.

 

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

PARİBU, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da yayımlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

11. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya PARİBU’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") PARİBU’nun işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, PARİBU ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

12. GENEL HÜKÜMLER

12.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda PARİBU’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile PARİBU’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.3. PARİBU, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından PARİBU sorumlu olmayacaktır.

12.4. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.5. Kullanıcı, PARİBU’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. PARİBU ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakledebilir.

12.6. PARİBU, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde PARİBU, bu değişiklikleri kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile PARİBU tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

12.7. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12.8. İşbu sözleşme PARİBU tarafından sitede yayımlandığında geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

12.9. Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

 

13. HESABIN KAPATILMASI

Kullanıcı herhangi bir neden ileri sürmeksizin dilediği tarihte hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Kullanıcı bu talebini sadece [email protected] üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kullanıcının hesabı kapatılacaktır.

Yasal düzenlemeler ve Paribu’nun meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan kullanıcının hesap işlem detayları ve verileri yasalarda ön görülen ve Kişisel Veri Aydınlatma Politikasında bildirilen süreler boyunca Paribu tarafından saklanmaya devam edecektir. Kişisel verilerin yok edilmesi prosedürü hakkında lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Metnini inceleyiniz.

13 (on üç) ana maddeden ibaret işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Paribu Hub gelişmelerinden siz de haberdar olun, yarının dünyasına adımınızı atın.